Salgsbetingelser næringskjøp:

1. Avtalen

Avtalen består av disse salgsbetingelsene, opplysninger gitt i bestillingsløsningen og eventuelt særskilt avtalte vilkår. Ved eventuell motstrid mellom opplysningene, går det som særskilt er avtalt mellom partene foran, så fremt det ikke strider mot ufravikelig lovgivning.

2. Partene

Selger:
Allkontor AS
Langflåtveien 33, 4017 STAVANGER
kundeservice@allkontor.no
Org.nr 818 659 512

Betegnes i det følgende som selger/selgeren.

Kjøper er den virksomheten, tilkjennegitt ved virksomhetens organisasjonsnummer, det bestilles på vegne av. Selger forutsetter at den som foretar en bestilling på vegne av en virksomhet har mandat og myndighet til det. Selger kan ikke stå til ansvar hvis så ikke er tilfelle.

3. Pris

Alle priser er oppgitt eksklusiv merverdiavgift og i Norske kroner. Totalkostnaden inkludert merverdiavgift for kjøpet vil fremkomme under bestillingen.
Prisene er gjeldende inntil annet er oppgitt. For produkter som er knyttet til kampanjer, gjelder kampanjepriser under kampanjeperioden.
Fraktkostnader blir automatisk beregnet i kassen. Ordre på nett over NOK 12 000, eksklusive mva. leveres fraktfritt til fastlands-Norge. Fraktfri levering forutsetter at hele ordren leveres samlet i én sending. For levering til Svalbard gjelder egne priser. Kontakt vår kundeservice for rett pris.

4. Avtaleinngåelse

Kjøpers bestilling er bindende når bestillingen er registrert.
Avtalen er bindende for begge parter når bestillingen er registrert på vår server (datamaskin). En part er likevel ikke bundet av avtalen hvis det har forekommet skrive- eller tastefeil i tilbudet fra selgeren i bestillingsløsningen i nettbutikken eller i kjøperens bestilling, og den annen part innså eller burde ha innsett at det forelå en slik feil.
Selger forbeholder seg retten til å tilbakekalle eller kansellere bestillinger dersom varene ikke er på lager eller av annen årsak ikke kan leveres.

4. Ordrebekreftelse

Når kjøper har godkjent kjøpet i nettbutikken, vil det bli sendt en foreløpig bekreftelse på bestillingen pr. e-post. Bestillingen vil så videresendes fra nettbutikken til en av våre kundebehandlere, som vil kvalitetssikre bestillingen og sende en endelig ordrebekreftelse.

5. Betaling

I kassen tilbys betaling med kort, Vipps eller faktura.
Følgende kort aksepteres: Visa, Mastercard og Maestro.

Selgeren kan kreve betaling for varen fra det tidspunkt den blir sendt fra selgeren til kjøperen.

Dersom kjøperen bruker kredittkort eller debetkort ved betaling, kan selgeren reservere kjøpesummen på kortet ved bestilling. Kortet blir belastet samme dag som varen sendes.

Ved betaling med faktura, blir fakturaen til kjøperen utstedt ved forsendelse av varen og fakturagebyr kr 49 eksklusiv mva tilkommer.

Selger kan kreve forhåndsbetaling av hele eller deler av kjøpesum.
Dette gjelder for eksempel ved salg av tilvirkningsvarer, varer med spesialtilpasninger eller ved salg til nyetablerte foretak.

Allkontor AS forbeholder seg retten til å foreta kredittsjekk.

Det tas videre forbehold om salgspant ihht. panteloven § 3-14 og § 3-22.

6. Frakt og levering

Fraktkostnader blir automatisk beregnet i kassen. Ordre på nett over NOK 12 000, eksklusive mva. leveres fraktfritt til fastlands-Norge. Fraktfri levering forutsetter at hele ordren leveres samlet i én sending. For levering til Svalbard gjelder egne priser. Kontakt vår kundeservice for rett pris.

Våre leveringstider varierer fra produkt til produkt.
Leveringstiden er oppgitt på hver enkelt produktside. Har produktet flere varianter, må aktuell variant velges først.
Varer som er på lager leveres normalt på 2-4 dager, mens bestillingsvarer har en gjennomsnitts leveringstid på ca 15 dager.

Leveringstider som er oppgitt på Allkontor.no må anses som veiledende.
Når leveringstid er oppgitt i antall dager, menes hverdager og frakttid kommer i tillegg.

Dersom selgers transportør ikke får levert til avtalt tid og sted grunnet forhold kjøperen burde opplyst om, vil kjøper bli belastet for kostnader/bomtur.
Hvis varene ikke kan leveres innen tre dager etter første forsøk, vil det påløpe en kostnad for lagerleie frem til varene blir levert.

Vi forbeholder oss retten til å endre leveringsdato. Selger har ikke erstatningsansvar for forsinkelser eller konsekvens av forsinket levering.

Levering skjer forøvrig i henhold til Incoterms 2010, DAP (Delivery at Place).
Ved henting eller transport med kjøpers fraktselskap, gjelder INCOTERMS 2010, FCA (Free Carrier).
Innbæring, montering eller annen godshåndtering på mottagers adresse er ikke inkludert, med mindre dette er spesifisert i en skriftlig avtale.

Transportskader:
Varer må kontrolleres/besiktiges ved mottak.
For å kunne få erstatning eller ny vare, må eventuelle skader (også skader på emballasje) registreres/anmerkes før det signeres for varene.
Skjulte skader må meldes til kundeservice@allkontor.no innen 7 dager.
Melding om skade skal inneholde ordrenummer, beskrivelse av skade(r), bilder og eventuelt kopi av fraktbrev hvor skade er anmerket.

7. Garanti/reklamasjon/angrerett

Det gis 5 års garanti mot fabrikasjons feil ved normalt bruk.

Hvis det oppdages en feil eller mangel, må du innen rimelig tid etter at du oppdaget, eller burde oppdaget den, melde ifra om at du vil påberope deg mangelen (reklamasjon). Hvis du ikke reklamerer i tide, tapes retten til å gjøre mangelen gjeldende.
Hvis du på eget initiativ iverksetter tiltak for å utbedre mangelen ut over det som måtte være avtalt, erstattes ikke disse utgiftene.
Små avvik mellom bilder og levert produkt kan forekomme, det kan for eksempel skje produktforbedringer som også gjør mindre endringer på produktenes egenskaper.
Vær også oppmerksom på at farger/utførelser på en dataskjerm ofte avviker noe fra virkeligheten.

Det gis 14 dagers angrerett på lagerførte varer.
Kjøperen må gi selger melding om bruk av angreretten innen 14 dager etter mottak av varen. I fristen inkluderes alle kalenderdager. Dersom fristen ender på en lørdag, helligdag eller høytidsdag forlenges fristen til nærmeste virkedag.
Angreretten til næringskjøp gjelder kun lagerførte varer.

8. Personvern

Ditt personvern er trygt hos oss.
Vi følger til enhver tids gjeldende regelverk.
Allkontor AS har lagt GDPR direktivet til grunn for håndtering av alle personopplysninger.
Du kan lese mer om hvordan vi behandler dine opplysninger i vår personvernerklæring.

Det henvises forøvrig til Kjøpsloven.

Salgsbetingelser forbrukerkjøp:

Innledning

Kjøpet er regulert av de nedenstående standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett. Forbrukerkjøp over internett reguleres hovedsakelig av avtaleloven, forbrukerkjøpsloven, markedsføringsloven, angrerettloven og ehandelsloven, og disse lovene gir forbrukeren ufravikelige rettigheter. Lovene er tilgjengelig på www.lovdata.no. Vilkårene i denne avtalen skal ikke forstås som noen begrensning i de lovbestemte rettighetene, men oppstiller partenes viktigste rettigheter og plikter for handelen.

Salgsbetingelsene er utarbeidet og anbefalt av Forbrukerombudet. For en bedre forståelse av disse salgsbetingelsene, se Forbrukerombudets veileder.

1. Avtalen

Avtalen består av disse salgsbetingelsene, opplysninger gitt i bestillingsløsningen og eventuelt særskilt avtalte vilkår. Ved eventuell motstrid mellom opplysningene, går det som særskilt er avtalt mellom partene foran, så fremt det ikke strider mot ufravikelig lovgivning.

Avtalen vil i tillegg bli utfylt av relevante lovbestemmelser som regulerer kjøp av varer mellom næringsdrivende og forbrukere.

2. Partene

Selger:
Allkontor AS
Langflåtveien 33, 4017 STAVANGER
kundeservice@allkontor.no
Org.nr 818 659 512

Betegnes i det følgende som selger/selgeren.

Kjøper er den forbrukeren som foretar bestillingen, og betegnes i det følgende som  kjøper/kjøperen.

3. Pris

Alle priser er oppgitt eksklusiv merverdiavgift i Norske kroner.
Frakt kommer i tillegg ved ordre under 12.000 eksklusiv merverdiavgift.
I kassen vil man få summert alle kostnader inkludert frakt og merverdiavgift, denne prisen inkluderer alle avgifter og tilleggskostnader.
Ytterligere kostnader som selger før kjøpet ikke har informert om, skal kjøper ikke bære.

4. Avtaleinngåelse

Avtalen er bindende for begge parter når kjøperen har sendt sin bestilling til selgeren.

Avtalen er likevel ikke bindende hvis det har forekommet skrive- eller tastefeil i tilbudet fra selgeren i bestillingsløsningen i nettbutikken eller i kjøperens bestilling, og den annen part innså eller burde ha innsett at det forelå en slik feil.

5. Betalingen

I kassen tilbys betaling med kort, Vipps eller faktura.
Følgende kort aksepteres: Visa, Mastercard og Maestro.

Selgeren kan kreve betaling for varen fra det tidspunkt den blir sendt fra selgeren til kjøperen.

Dersom kjøperen bruker kredittkort eller debetkort ved betaling, kan selgeren reservere kjøpesummen på kortet ved bestilling. Kortet blir belastet samme dag som varen sendes.

Ved betaling med faktura, blir fakturaen til kjøperen utstedt ved forsendelse av varen og fakturagebyr oppgitt i bestillings løsningen tilkommer.
Betalingsfristen fremgår av fakturaen.

Har selgeren særskilt behov for å kreve forskuddsbetaling fra kjøperen, for eksempel ved tilvirkningskjøp, kan selgeren kreve dette.

Kjøpere under 18 år kan ikke betale med etterfølgende faktura.

6. Levering

Fraktkostnader blir automatisk beregnet i kassen. Ordre på nett over NOK 12 000, eksklusive mva. leveres fraktfritt til fastlands-Norge. Fraktfri levering forutsetter at hele ordren leveres samlet i én sending. For levering til Svalbard gjelder egne priser. Kontakt vår kundeservice for rett pris.

Våre leveringstider varierer fra produkt til produkt.
Leveringstiden er oppgitt på hver enkelt produktside. Har produktet flere varianter, må aktuell variant velges først.
Varer som er på lager leveres normalt på 2-4 dager, mens bestillingsvarer har en gjennomsnitts leveringstid på ca 15 dager.

Levering er skjedd når kjøperen, eller hans representant, har overtatt varen.

Hvis ikke leveringstidspunkt fremgår av bestillingsløsningen, skal selgeren levere varen til kjøper uten unødig opphold og senest 40 dager etter bestillingen fra kunden. Varen skal leveres hos kjøperen med mindre annet er særskilt avtalt mellom partene.

Dersom selger ikke får levert til avtalt tid og sted grunnet forhold kjøperen burde opplyst om, vil kjøper bli belastet for kostnader/bomtur.

7. Risikoen for varen

Risikoen for varen går over på kjøper når han, eller hans representant, har fått varene levert i tråd med punkt 6.

8. Angrerett

Med mindre avtalen er unntatt fra angrerett, kan kjøperen angre kjøpet av varen i henhold til angrerettloven.

Kjøperen må gi selger melding om bruk av angreretten innen 14 dager fra fristen begynner å løpe. I fristen inkluderes alle kalenderdager. Dersom fristen ender på en lørdag, helligdag eller høytidsdag forlenges fristen til nærmeste virkedag.

Angrefristen anses overholdt dersom melding er sendt før utløpet av fristen. Kjøper har bevisbyrden for at angreretten er blitt gjort gjeldende, og meldingen bør derfor skje skriftlig (angrerettskjema, e-post eller brev).

Angrefristen begynner å løpe:

  • Ved kjøp av enkeltstående varer vil angrefristen løpe fra dagen etter varen(e) er levert.
  • Selges et abonnement, eller innebærer avtalen regelmessig levering av identiske varer, løper fristen fra dagen etter første forsendelse er levert.
  • Består kjøpet av flere leveranser, vil angrefristen løpe fra dagen etter siste leveranse er levert.

Ved bruk av angreretten må varen leveres tilbake til selgeren uten unødig opphold og senest 14 dager fra melding om bruk av angreretten er gitt. Kjøper dekker de direkte kostnadene ved å returnere varen, med mindre annet er avtalt.

Selgeren er forpliktet til å tilbakebetale kjøpesummen til kjøperen uten unødig opphold, og senest 14 dager fra selgeren fikk melding om kjøperens beslutning om å benytte angreretten. Selger har rett til å holde tilbake betalingen til han har mottatt varene fra kjøperen, eller til kjøper har lagt frem dokumentasjon for at varene er sendt  tilbake.

9. Forsinkelse og manglende levering – kjøpernes rettigheter og frist for å melde krav

Dersom selgeren ikke leverer varen eller leverer den for sent i henhold til avtalen mellom partene, og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpslovens kapittel 5 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, kreve oppfyllelseheve avtalen og/eller kreve erstatning fra selgeren.

Ved krav om misligholdsbeføyelser bør meldingen av bevishensyn være skriftlig (for eksempel e-post).

Oppfyllelse

Kjøper kan fastholde kjøpet og kreve oppfyllelse fra selger. Kjøper kan imidlertid ikke kreve oppfyllelse dersom det foreligger en hindring som selgeren ikke kan overvinne, eller dersom oppfyllelse vil medføre en så stor ulempe eller kostnad for selger at det står i vesentlig misforhold til kjøperens interesse i at selgeren oppfyller. Skulle vanskene falle bort innen rimelig tid, kan kjøper likevel kreve oppfyllelse.

Kjøperen taper sin rett til å kreve oppfyllelse om han eller hun venter urimelig lenge med å fremme kravet.

Heving

Dersom selgeren ikke leverer varen på leveringstidspunktet, skal kjøperen oppfordre selger til å levere innen en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse. Dersom selger ikke leverer varen innen tilleggsfristen, kan kjøperen heve kjøpet.

Kjøper kan imidlertid heve kjøpet umiddelbart hvis selger nekter å levere varen. Tilsvarende gjelder dersom levering til avtalt tid var avgjørende for inngåelsen av avtalen, eller dersom kjøperen har underrettet selger om at leveringstidspunktet er avgjørende.

Leveres varen etter tilleggsfristen forbrukeren har satt eller etter leveringstidspunktet som var avgjørende for inngåelsen av avtalen, må krav om heving gjøres gjeldende innen rimelig tid etter at kjøperen fikk vite om leveringen.

Erstatning

Kjøperen kan kreve erstatning for lidt tap som følge av forsinkelsen. Dette gjelder imidlertid ikke dersom selgeren godtgjør at forsinkelsen skyldes hindring utenfor selgers kontroll som ikke med rimelighet kunne blitt tatt i betraktning på avtaletiden, unngått, eller overvunnet følgene av.

10. Mangel ved varen – kjøperens rettigheter og reklamasjonsfrist

Hvis det foreligger en mangel ved varen må kjøper innen rimelig tid etter at den ble oppdaget eller burde ha blitt oppdaget, gi selger melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen. Kjøper har alltid reklamert tidsnok dersom det skjer innen 2 mnd. fra mangelen ble oppdaget eller burde blitt oppdaget. Reklamasjon kan skje senest to år etter at kjøper overtok varen. Dersom varen eller deler av den er ment å vare vesentlig lenger enn to år, er reklamasjonsfristen fem år.

Dersom varen har en mangel og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 6 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, velge mellom retting og omlevering, kreve prisavslag, kreve avtalen hevet og/eller kreve erstatning  fra selgeren.

Små avvik mellom bilder og levert produkt kan forekomme, det kan for eksempel skje produktforbedringer som også gjør mindre endringer på produktenes egenskaper.
Vær også oppmerksom på at farger/utførelser på en dataskjerm ofte avviker noe fra virkeligheten.

Reklamasjon til selgeren bør skje skriftlig.

Retting eller omlevering

Kjøperen kan velge mellom å kreve mangelen rettet eller levering av tilsvarende ting. Selger kan likevel motsette seg kjøperens krav dersom gjennomføringen av kravet er umulig eller volder selgeren urimelige kostnader. Retting eller omlevering skal foretas innen rimelig tid. Selger har i utgangspunktet ikke rett til å foreta mer enn to avhjelpsforsøk for samme mangel.

Prisavslag

Kjøper kan kreve et passende prisavslag dersom varen ikke blir rettet eller omlevert. Dette innebærer at forholdet mellom nedsatt og avtalt pris svarer til forholdet mellom varens verdi i mangelfull og kontraktsmessig stand. Dersom særlige grunner taler for det, kan prisavslaget i stedet settes lik mangelens betydning for kjøperen.

Heving

Dersom varen ikke er rettet eller omlevert, kan kjøperen også heve kjøpet når mangelen ikke er uvesentlig.

11. Selgerens rettigheter ved kjøperens mislighold

Dersom kjøperen ikke betaler eller oppfyller de øvrige pliktene etter avtalen eller loven, og dette ikke skyldes selgeren eller forhold på selgerens side, kan selgeren i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 9 etter omstendighetene holde varen tilbake, kreve oppfyllelse av avtalen, kreve avtalen hevet samt kreve erstatning fra kjøperen. Selgeren vil også etter omstendighetene kunne kreve renter ved forsinket betaling, inkassogebyr og et rimelig gebyr ved uavhentede varer.

Oppfyllelse

Selger kan fastholde kjøpet og kreve at kjøperen betaler kjøpesummen. Er varen ikke levert, taper selgeren sin rett dersom han venter urimelig lenge med å fremme kravet.

Heving

Selger kan heve avtalen dersom det foreligger vesentlig betalingsmislighold eller annet vesentlig mislighold fra kjøperens side. Selger kan likevel ikke heve dersom hele kjøpesummen er betalt. Fastsetter selger en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse og kjøperen ikke betaler innen denne fristen, kan selger heve kjøpet.

Renter ved forsinket betaling/inkassogebyr

Dersom kjøperen ikke betaler kjøpesummen i henhold til avtalen, kan selger kreve renter av kjøpesummen etter forsinkelsesrenteloven. Ved manglende betaling kan kravet, etter forutgående varsel, bli sendt til Kjøper kan da bli holdt ansvarlig for gebyr etter inkassoloven.

Gebyr ved uavhentede ikke-forskuddsbetalte varer

Dersom kjøperen unnlater å hente ubetalte varer, kan selger belaste kjøper med et gebyr. Gebyret skal maksimalt dekke selgerens faktiske  utlegg for å levere varen til kjøperen. Et slikt gebyr kan ikke belastes kjøpere under 18  år.

12. Garanti

Garanti som gis av selgeren eller produsenten, gir kjøperen rettigheter i tillegg til de kjøperen allerede har etter ufravikelig lovgivning. En garanti innebærer dermed ingen begrensninger i kjøperens rett til reklamasjon og krav ved forsinkelse eller mangler etter punkt 9 og 10.

13. Personopplysninger

Behandlingsansvarlig for innsamlede personopplysninger er selger. Med mindre kjøperen samtykker til noe annet, kan selgeren, i tråd med personopplysningsloven, kun innhente og lagre de personopplysninger som er nødvendig for at selgeren skal kunne gjennomføre forpliktelsene etter avtalen. Kjøperens personopplysninger vil kun bli utlevert til andre hvis det er nødvendig for at selger skal få gjennomført avtalen med kjøperen, eller i lovbestemte tilfelle.
Vi følger til enhver tids gjeldende regelverk.
Allkontor AS har lagt GDPR direktivet til grunn for håndtering av alle personopplysninger.
Du kan lese mer om hvordan vi behandler dine opplysninger i vår personvernerklæring.

14. Konfliktløsning

Klager rettes til selger innen rimelig tid, jf. punkt 9 og 10. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukerrådet for mekling. Forbrukerrådet er tilgjengelig  på  telefon 23  400  500  eller www.forbrukerradet.no.